Gižycko Apskritis
Nakvyn?
Verta pamatyti
Dvirači? maršrutai
Buriavimas
Žvejyba
Aktyvus poilsis
Turist? aptarnavimo
Laivo reisai
Gastronomija
Apie mus
Žiema
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Baidari? maršrutai


Maršrutas upe Sapina – trasos ilgis 32,5 km – m?lynoji trasa 

Labai ?domus maršrutas, kuriame gausu ežer? ir upi?. Tai lengvas kelias, rekomenduojamas šeimynin?ms išvykoms. Kaip privalumą verta pamin?ti galimybę pačiam nustatyti trasos ilg?. Pilnas maršrutas, kurio ilgis 32,5 km, prasideda ežere Kruklin. Plaukiame ežerais Patelnia, Gołdopiwo, Wilkus, Pozezdrze ir Stręgiel.Visuose ežeruose galioja tylos režimas. Visai trasai ?veikti prireiks dviej? dien?, rekomenduojame pernakvoti vietov?je Kruklanki. Vienos dienos maršrutą, kurio ilgis 22 km, pradedame vietov?je Kruklanki. Laikydamiesi kairiojo ežero Gołdopiwo kranto plaukiame ? šiaurę link šliuzo vietov?je Przerwanki. Ją pasiekiame 6 trasos kilometre. Praplaukę šliuzą netrukus upe pasieksime ežerą Wilkus. Laikydamiesi dešiniojo kranto, ?veikę 3,5 km, ?plauksime ? upę, kuri nuves mus ? didesn? ežerą Pozezdrze. Per ežerą plaukiame šiaur?s kryptimi. Atstumas iki kito etapo – 2 km. Ilgiausia up?s atkarpa nuplauksime iki ežero Stręgiel. Laikydamiesi kairiojo kranto po 3 km v?l ?plauksime ? upę ir pasieksime vietovę Ogonki. Čia trasa baigiasi.  


Miniatura: 2007-03-29 23:24:04 kajaki5 (55)    Miniatura: 2007-03-29 23:27:22 kajaki6 (56)    Miniatura: 2007-03-30 00:14:39 kajaki7 (58)

Galinda maršrutas – trasos ilgis 30 km – raudonoji trasa
Okartowo - Tyrkło – Buwełno – Wojnowo – Niegocin – Gižyckas
 

Tai trumpiausias maršrutas iš ežero Śniardwy ? Gižycką. Tai poledyniniai ežerai. Atrakcija yra baidari? nešimas 2 km sausumos ruožu tarp ežer? Tyrkło ir Buwełno. Maršrutą pradedame vietov?je Okartowo. Plaukiame šiaur?s kryptimi 5,5 km ežeru Tyrkło. Šiauriniame ežero krante esančiame kaime Cierzpięty susitinkame su žmon?mis, kurie transportuos baidares iki ežero Buwełno. Kitas kelion?s etapas – tai 9,5 km atkarpa ežeru Buwełno. ?veikę 3,5 km dešiniajame krante pamatysime kanalą, jungiant? Buwełno su ežerais Ublik Wielki ir Ublik Mały. Praplaukiame pro vietovę Marcinowa Wola. Laikydamiesi šiaurin?s krypties ?plaukiame ? kanalą, vedant? ? ežerą Wojnowo. Laikydamiesi kairiojo ežero kranto praplaukiame pro kaimą Kleszczewo. Plaukiame po tiltu ir ?plaukiame ? ežerą Nałk Mały, po to ? ežerą Nałk Duży. Nuplaukę apie kilometrą pasiekiame ežerą Niegocin, iš kur sukame ? Gižycką. Nuo miesto mus skiria 5,5 km. Plaukiame laikydamiesi dešiniojo ežero Niegocin kranto. 


Miniatura: 2007-06-13 14:06:18 kajaki3 (510)   Miniatura: 2007-06-13 14:05:56 kajkai2 (509)   Miniatura: 2007-06-13 14:05:29 kajaki (508)

Maršrutas Gižyckas – Dejguny – Gižyckas – trasos ilgis 32 km – rudoji trasa 

Trumpa trasa – 16 km ? vieną pusę. Trasa prasideda Gižycke, Łuczański kanalu plaukiame ? ežerą Kisajno. ?plaukę ? š? ežerą kair?je pus?je matome poilsiavietes. Laikydamiesi kairiojo kranto pasieksime kanalą Piękna Góra, jungiant? su ežeru Tajty (3,3 km). Plaukiame laikydamiesi dešiniojo kranto. Nuplaukę 6,5 km orientuojam?s ?  ežero sąsiaur?, kair?je matome vasarvietę Wilkasy Zalesie, dešin?je kaimą Wrony. Praplaukę sąsiaur? pasukame šiek tiek ? kairę ir plaukiame pietvakari? kryptimi, nuplaukę 9 km pasieksime geležinkelio tiltą, po to šaltinio žiotis, jungiančias su ežeru Dejguny. Šaltinis yra siauras, seklus ir vingiuotas,  žemais be mišk? krantais. Sausros metu kartais tenka nešti baidares. Atplauk?me ? ežerą Dejgunek. Plaukiame ? šiaurę link geležinkelio tilto ir ?plaukiame ? Dejguny. Ežero ilgis 7,3 km. Plaukiame šiaur?s vakar? kryptimi. Rytiniame ežero krante yra kaimas Bogacko, tol?liau kairiajame krante kaimas Grzybowo. Už kilometro yra iškyšulys, kuriame yra vieta palapin?ms statyti, priešingame ežero krante yra kempingas bei maudymuisi tinkama vieta. Ežero gale, kairiajame krante yra kaimas Kronowo.Kelias tagal yra panašus, išplaukdami iš ežero Tajty orientuojam?s ? pietus (dešin?) ? kanalą Niegociński. Laikydamiesi kairiojo ežero Niegocin kranto priplaukiame Gižycką.
 

Miniatura: 2007-03-30 00:17:20 kajaki8 (60)    Miniatura: 2007-03-30 00:29:30 kajaki9 (63)    Miniatura: 2007-03-29 00:26:26 kajaki1 (47)

Maršrutas Gižyckas – ežeras Wojnowo – ežeras  Buwełno – Ublik Mały – trasos ilgis 14 km – geltonoji trasa

Lengva trasa. Pirmojo etapo ilgis yra 7,5 km, plaukiame Niegocin ežeru, laikydamiesi kairiojo kranto. Pasiekiame sąsiaur?, jungiant? ežerus Niegocin ir Wojnowo. Toliau plaukiame poledyniniais ežerais. Nuplaukę 5 km pasiekiame kanalą, jungiant? su ežeru Buwełno. Nuplaukę dar 5,5 km kairiajame krante esančioje ?lank?l?je ieškome nendr?se pasl?pto šaltinio, vedančio ? ežerą Ublik Wielki. Plaukiame prieš srovę medži? pav?syje, praplaukiame po tilteliu ir maždaug po 600 m pasiekiame ežerą. Orientuojam?s ? vasarvietę priešingoje ežero pus?je, ieškome ??jimo ? vandens tunel?, kuriuo plaukdami po maždaug 50 m pasieksime labai švar? ežerą – Ublik Mały (Zielone Jezioro – Žaliasis ežeras), kuriuo ir plaukiame iki trasos galo. Ten yra m?s? kelion?s tikslas – kempingai. 

Miniatura: 2007-03-29 00:30:15 kajaki2 (48)   Miniatura: 2007-03-29 23:10:07 kajaki3 (51)   Miniatura: 2007-03-29 23:13:06 kajaki4 (52)

Maršrutas Gižycko žem?s ežerais – trasos ilgis 80 km – m?lynoji trasa
Ryńskie – Tałty – Łagodne – Niegocin – Kisajno – Dargin – Dońskie
 

Plaukdami šiuo maršrutu gal?sime g?r?tis Gižycko žem?s grožiu. Rekomenduojame skirti tam keletą dien?. Pradedame vietov?je Ryn, iš kur ežeru Ryńskie plaukiame ? pietus iki ežero Tałty. Laikydamiesi kairiojo kranto priplaukiame kanalą Tałtski, kuriuo ?plaukiame ? ežerą Tałtowisko. Tai 14 trasos kilometras. Kertame ežerą, praplaukiame pro ?lanką ir kaimą Zielony Gaj. ?plaukiame ? kanalą Mioduński, vedant? ? kaimą Szymonka. Čia galima papildyti atsargas ir pernakvoti. Toliau iš šio ežero plaukiame šiaur?s kryptimi ? ežerą Jagodne. Nuplaukę 7 km pasiekiame kanalą Kula. Toliau plaukiame link ežero Boczne. Plaukdami šiuo ežeru dešin?je matome turistinę vietovę Rydzewo. Iš ežero Boczne ?plaukiame ? ežerą Niegocin. Iki Gižycko liko 8 km. Si?lome plaukti palei kair?j? krantą. Pro vietovę Wilkasy priplaukiame Gižycką. Łuczański kanalu pasiekiame ežerą Kisajno. Ežere daug sal?, kuriose yra vandens paukšči? rezervatai. Laikydamiesi dešiniojo kranto nuplaukę 10 km pasiekiame pusiasal? Królewski Róg. Si?lome plaukti kairiau, ? pusiasal? Fuledzki Róg, j? praplaukę pasieksime ežerą Dobskie, kuriame gyvena kormoranai. Iš ežero Dobskie gr?žtame ? atvirus ežero Dargin vandenis, iš kur galime plaukti ? šiaurę link Węgorzewo arba plaukiant palei krantą pasiekti Gižycką, kur baigiasi trasa.

   Pełne zdj: 2007-06-13 14:09:27 mapka kajakowa (511)

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej