Powiat Giżycki
Noclegi
Warto zobaczyć
Szlaki kajakowe
Dla rowerzystów
Żeglarstwo i sporty wodne
Wędkarstwo
Wypoczynek aktywny
Biura, przewodnicy, wypożyczalnie
Rejsy
Gastronomia
Imprezy 2023
Rozrywka
Zima
Gminy - wspólna promocja
MPR Miejsce Przyjazne Rowerom
Centrum na YouTube
Strona Główna
RODO
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane i będziesz zarejestrowany.

Zapomniałeś hasła?
Miniatura: 2007-05-08 13:42:53 kurs na Giżycko znak (121)   Miniatura: 2008-02-11 13:32:12 logo informacji turystycznej (1179)

Działalność


Centrum Promocji i Informacji Turystycznej powstało z dniem 1 stycznia 2002 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/271/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o utworzeniu jednostki budżetowej Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej jest jednostką budżetową działającą w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. - Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014). Działalność Centrum finansowana jest ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowych. Centrum realizuje zadania zlecone ustawami oraz wynikające z umów z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkim.
Nadzór nad Centrum Promocji i Informacji Turystycznej sprawuje Zarząd Powiatu w Giżycku.

Siedziba
Siedzibą Centrum Promocji i Informacji Turystycznej jest Miasto Giżycko.

Przedmiot działania
Celem działania Centrum Promocji i Informacji Turystycznej jest stałe podnoszenie jakości i rozwój rynku turystycznego na Mazurach poprzez promowanie potencjału turystycznego Powiatu Giżyckiego i Gmin wchodzących w jego skład oraz prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w Giżycku.
Promocja powiatu i gmin realizowana jest poprzez:
* Przygotowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, tj.: folderów o powiecie, o trasach rowerowych, szlakach turystycznych, katalogów bazy noclegowej oraz informatorów żeglarskich i o usługach turystycznych.
* Udział w targach turystycznych; w ciągu roku stoisko promocyjne powiatu staje na około 10 imprezach w kraju i za granicą. Najważniejsze z nich to marcowe ITB Berlin oraz Wiatr i Woda, październikowy Tour Salon w Poznaniu oraz listopadowy BoatShow w Łodzi.
* Organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów z Polski i zagranicy, służących pokazaniu bezpośrednio na miejscu piękna i atrakcji Wielkich Jezior Mazurskich.
*  Prowadzenie portalu internetowego www.gizycko.turystyka.pl.
*  Zamieszczanie prezentacji promocyjnych w mediach krajowych i zagranicznych, takich jak: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Życie Warszawy, Gazeta Prawna, Natürlich Polen, Poland – the Natural Choice.
*  Promocję najlepszych podmiotów turystycznych z obszaru Powiatu Giżyckiego.
* Kreowanie i pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji wysokiej jakości regionalnych produktów turystycznych.
* Wspieranie wytyczania i znakowania tras turystycznych z uwzględnieniem zabezpieczenia usług noclegowych i gastronomicznych w obszarze powiatu oraz koordynowania ich ze szlakami krajowymi i europejskimi.

Działania te realizowane są poprzez współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Współpraca ta przejawia się również we wspieraniu różnych, często nowatorskich inicjatyw sportowych bądź kulturalnych, jak np. Mazurskie Zawody Balonowe, regaty żeglarskie, zawody sportowe i rekreacyjne.

Obsługa turystów w ośrodku informacji turystycznej funkcjonuje całorocznie. Informacje udzielane są telefonicznie, faksem oraz pocztą, ze szczególnym naciskiem na informację internetową poprzez witrynę www oraz pocztę elektroniczną, komunikator internetowy gadu-gadu oraz skype. W sezonie letnim każdego dnia do siedziby Centrum dociera około 200 - 250 turystów potrzebujących noclegów, informacji o atrakcjach i imprezach, o szlakach turystycznych i zabytkach, a także np. o całodobowej opiece zdrowotnej, stacjach paliw, bądź sklepach specjalistycznych. W Centrum każdy może otrzymać komplet informacji o regionie, jak również uzyskać potrzebną w danym momencie pomoc.

Obszar działania
Obszarem działania Centrum Promocji i Informacji Turystycznej jest:
* w zakresie promocji – teren Polski i innych krajów europejskich,
* w zakresie informacji turystycznej – teren Powiatu Giżyckiego, tj. Miasto Giżycko, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Wydminy.
 
 
 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej